Cennik

szczecin biuro rachunkowe cennik

Podane ceny usług szczecińskiego Biura rachunkowego Emilia Fila są orientacyjne. Szczegółowe stawki ustalane są indywidualnie, w zależności od formy współpracy, rodzaju ewidencji księgowej, ilości dokumentów.

CENNIK BIURA RACHUNKOWEGO – WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (ceny netto)

Księgi Rachunkowe

OpisKsięgi rachunkowe – transakcje krajKsięgi rachunkowe – transakcje kraj/UE/poza UE
od 1 do 9 zapisów księgowych499 zł499 zł
do 10 do 24 zapisów księgowych599 zł699 zł
od 25 do 50 zapisów księgowych699 zł859 zł
od 51 do 100 zapisów księgowych899 zł999 zł
powyżej 101 zapisów księgowychcena ustalana indywidualniecena ustalana indywidualnie

Zapis księgowy to nie tylko faktury ale również pozycje wyciągów bankowych, amortyzacja, różnice kursowe, polecenia księgowania, itp.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów/Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

OpisPodatnik zwolniony z VATCzynny podatnik z VATRyczałt podatnik VAT czynny/zwolniony
od 1 do 9 zapisów księgowych99 zł129 zł69 zł
do 10 do 24 zapisów księgowych149 zł199 zł119 zł
od 25 do 50 zapisów księgowych209 zł249 zł169 zł
od 51 do 100 zapisów księgowych299 zł399 zł219 zł
powyżej 101 dokumentów księgowych ceny ustalamy indywidualnie

Opłaty dodatkowe

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych od 30 zł
 • Rozliczenie exportu, importu od 30 zł
 • Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych od 30 zł
 • Rozliczenie szczególnego obowiązku podatkowego 100 zł
 • Rozliczanie działalności gospodarczej kolejnego wspólnika spółki, dodatkowego źródła przychodów, dodatkowego punktu sprzedaży od 100 zł
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego – średniomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu
 • Uzgodnienia i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg) – średniomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu
 • Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku – połowa średniomiesięcznego kosztu obsługi księgowej danego podmiotu
 • Prowadzenie rejestru faktur od małych podatników od 100 zł
 • Weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów – 100 zł za każde 50 zapisów
 • Korekty deklaracji wynikające z winy zleceniodawcy 50 zł
 • Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty 50 zł
 • Czynności związane z uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu 50 zł + opłaty skarbowe
 • Sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy 50 zł

Płace, Kadry i ZUS

 • Rozliczenia płac i ZUS – 30 zł za osobę
 • Prowadzenie akt osobowych – 10 zł
 • Sporządzanie informacji PIT-11/PIT-40/PIT-8C/inne osobowe – 30 zł

Zlecenia dodatkowe / jednorazowe

 • Wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego 200 zł
 • Aktualizacja danych w organie podatkowym 50 zł
 • Rozliczenie podatku dochodowego, na podstawie przedłożonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów 60 

Zeznania roczne wg wartości brutto:

 • samodzielne bez ulg, z uwzględnieniem ilości źródeł przychodu 40 zł
 • samodzielne z ulgą, z uwzględnieniem ilości źródeł przychodu 60 zł
 • wspólne z małżonkiem, bez ulg, z jednym źródłem przychodu 60 zł
 • wspólne z małżonkiem, pozostałe 10 zł za stronę dokumentu

Cennik szczecińskiego biura rachunkowego zawiera ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT.