Fundacja czy stowarzyszenie? Obie formy działalności społecznej mogą wydawać się podobne, a jednak nasz wybór wpłynie znacznie sposób ich prowadzenia. Podpowiadamy, która forma sprawdzi się lepiej dla Ciebie.

Zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie to organizacje pozarządowe, obie są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego. Mogą być z niego zwolnione, o ile realizują cele wskazane w ustawie dotyczącej tego podatku. Tutaj jednak kończą się zasadnicze podobieństwa.

Fundacja

Tę formę działalności powołać można w celach społecznych albo gospodarczo-użytecznych, jednak muszą to być cele niezarobkowe. Fundację wyposażyć należy w określony majątek, wykorzystywany do realizacji założonych celów organizacji. Opiekę nad nim sprawuje zarząd fundacji, który jest odpowiedzialny za jego użytkowanie.

Do założenia fundacji potrzebne jest złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego oraz uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenie

By założyć stowarzyszenie, nie trzeba, tak jak w wypadku fundacji, posiadać funduszy. Wystarczy przynajmniej 15 osób, które łączą wspólne zainteresowania bądź chęć realizacji wspólnie wyznaczonego celu. Grupa ta działa w celach niezarobkowych, a także zakłada swobodę jego członków do przystępowania i występowania ze stowarzyszenia. Stowarzyszenie charakteryzuje samorządność, a więc to jego członkowie wyznaczają cel działania i tworzą struktury organizacyjne.

Która forma prawna będzie lepsza dla Ciebie?

Przede wszystkim należy zastanowić się, czy organizacja, którą zakładamy, będzie dysponowała wstępnym majątkiem. Jeśli tak, odpowiednią formą będzie fundacja. Jeśli natomiast nie posiadasz funduszy, ale chcesz działać w zorganizowanej grupie przyjaciół bądź osób o podobnych celach, najlepszym rozwiązaniem będzie powołanie stowarzyszenia.

Więcej informacji chętnie udzielimy podczas spotkania. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym w Szczecinie!