Zakładając własną działalność gospodarczą, należy podjąć szereg ważnych decyzji, które będą miały wpływ na późniejszy tryb rozliczeń firmy, a nawet na jej późniejsze funkcjonowanie. Jednym z najtrudniejszych wyborów, którego dokonać musimy już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1, jest wybór formy opodatkowania. Może to być opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź karta podatkowa.

By ułatwić Ci podjęcie tej ważnej decyzji, krótko przedstawiamy każdą z czterech form.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

To forma opodatkowania, w której dochody rozlicza się według skali podatkowej. Jej najniższy zakres – do 3091 złotych przychodu rocznie – to kwota wolna od podatku, poniżej której nie musisz płacić żadnego podatku. Ponadto przedstawiając roczne zeznanie, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych. Dzięki temu opodatkowanie na zasadach ogólnych to dobre rozwiązanie dla działalności o niższych dochodach. Przychody przekraczające 85 528 złotych w skali roku są już opodatkowane stawką 32%. Taka forma opodatkowania zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia ewidencji księgowej – ksiąg rachunkowych albo Księgi Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy

Łatwy sposób rozliczania podatku liniowego jest zdecydowanie największym plusem tej formy opodatkowania. Niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów płacisz tę samą wartość podatku, która wynosi 19%.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tej formie opodatkowania podatek płaci się wyłącznie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Ryczałt posiada pięć stawek podatkowych: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%, a wybór jednej z nich zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorcę rozliczającego się ryczałtem obowiązuje prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów. Dodatkowo niezbędna jest dokumentacja każdego działania podejmowanego w ramach działalności – należy zachować wszelkie dowody zakupów oraz dysponować wykazem środków trwałych.

Karta podatkowa

Przeznaczona jest szczególnie dla firm świadczących usługi gastronomiczne, rozrywkowe i edukacyjne. Wysokość płaconego podatku w żaden sposób nie zależy od wysokości dochodu firmy. Stawki ustala się natomiast indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego, a ich wysokość uzależniona jest między innymi od wielkości miejscowości, w której rejestruje się działalność, od wieku podatnika bądź od rodzaju wykonywanych usług.

Pamiętaj, że sposób rozliczeń najlepiej dopasować do indywidualnych potrzeb. Chętnie umówimy się na spotkanie w biurze księgowym i odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące form opodatkowania.